Αθανασίου κ.ά. 1994: Φ. Αθανασίου, Κ. Γεωργισούδη, Μ. Μίζα, Μ. Σαραντίδου και Μ. Χατσέρας, «Νέα στοιχεία για το Οκτάγωνο του Γαλεριανού συγκροτήματος», ΑΕΜΘ 8 (1994), Θεσσαλονίκη, 1998, σσ. 169-177.

Aθανασίου κ.ά. 1997: Φ. Αθανασίου, Β. Μάλαμα, Μ. Μίζα και Μ. Σαραντίδου, «Η αναστήλωση ως μέθοδος τεκμηρίωσης του μνημείου», ΑΕΜΘ 11 (1997), Θεσσαλονίκη, 1999, σσ. 401-418.

Aθανασίου κ.ά. 1998: Φ. Αθανασίου, Β. Μάλαμα, Μ. Μίζα και Μ. Σαραντίδου, «Η Βασιλική του Γαλεριανού Συγκροτήματος», ΑΕΜΘ 12 (1998), Θεσσαλονίκη, 2000, σσ. 113-126.

Αθανασίου κά. 1999: Φ. Αθανασίου, Β. Μάλαμα, Μ. Μίζα και Μ. Σαραντίδου, «Τα λουτρά των ανακτόρων του Γαλερίου», ΑΕΜΘ 13 (1999), Θεσσαλονίκη, 2001, σσ. 191-206.

Aθανασίου κ.ά. 2004: Φ. Αθανασίου, Β. Μάλαμα, Μ. Μίζα και Μ. Σαραντίδου, «Οι οικοδομικές φάσεις του Οκταγώνου των ανακτόρων του Γαλέριου στη Θεσσαλονίκη», ΑΕΜΘ 18 (2004), Θεσσαλονίκη, 2006, σσ. 239-253.

Aθανασίου κ.ά. 2004: Φ. Αθανασίου, Β. Μάλαμα, Μ. Μίζα και Μ. Σαραντίδου, «Η διακόσμηση του Οκταγώνου των ανακτόρων του Γαλέριου», ΑΕΜΘ 18 (2004), Θεσσαλονίκη, 2006, σσ. 255-267.

Aθανασίου κ.ά. 2005: Φ. Αθανασίου, Β. Μάλαμα, Μ. Μίζα και Μ. Σαραντίδου, «Oικοδομικές τεχνικές των λουτρών του ανακτόρου του Γαλερίου στη Θεσσαλονίκη», στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Αρχαίας Τεχνολογίας, ΤΕΕ, Aθήνα, 2006, σσ. 480-487.

Aθανασίου κ.ά. 2005: Φ. Αθανασίου, Β. Μάλαμα, Μ. Μίζα και Μ. Σαραντίδου, «Ορθομαρμάρωση και κατασκευή του μαρμάρινου δαπέδου του Οκταγώνου του ανακτόρου του Γαλερίου στη Θεσσαλονίκη», στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, ΤΕΕ, Αθήνα, 2006, σσ. 488-495.

Aθανασίου κ.ά. 2006: Φ. Αθανασίου, Β. Μάλαμα, Μ. Μίζα και Μ. Σαραντίδου, «Τρόποι συμπλήρωσης των κενών (lacunae) στην αποκατάσταση των ερειπίων του Γαλεριανού Συγκροτήματος στη Θεσσαλονίκη», στο 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Αναστηλώσεων, ΕΤΕΠΑΜ, Θεσσαλονίκη, 2006, σσ. 21-23.

Αθανασίου κ.ά. 2006: Φ. Αθανασίου, Β. Μάλαμα, Μ. Μίζα και Μ. Σαραντίδου, «Πλίνθοι και σφραγίσματα από το ανάκτορο του Γαλερίου», ΑΕΜΘ 20 (2006), Θεσσαλονίκη, 2008, σσ. 299-317.

Αθανασίου κ.ά. 2009: Φ. Αθανασίου, Β. Μάλαμα, Μ. Μίζα, Μ. Σαραντίδου και Χ. Σαλβαρά, «Αποκαθιστώντας την αποκατάσταση: Το μαρμάρινο δάπεδο του Οκταγώνου του ανακτόρου του Γαλερίου στη Θεσσαλονίκη», στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναστηλώσεων ΕΤΕΠΑΜ, Αθήνα, 2009, σσ. 23-25.

Αθανασίου κ.ά. 2013: Φ. Αθανασίου, Β. Μάλαμα, Μ. Μίζα και Μ. Σαραντίδου, Γαλεριανό Συγκρότημα, Μία εικονική περιήγηση, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ΙΣΤ’ ΕΠΚΑ, Θεσσαλονίκη, 2013.


Αθανασίου κ.ά. 2015: Φ. Αθανασίου, Β. Μάλαμα Β. Μ. Μίζα, Μ. Σαραντίδου, Σ. Βιβντένκο και Δ. Σπανόπουλος, «Το εντοίχιο ψηφιδωτό της Αψιδωτής αίθουσας του Γαλεριανού συγκροτήματος», ΑΕΜΘ 28 (2015), Θεσσαλονίκη, υπό δημοσίευση.

Athanasiou κ.ά. 2008: F. Αthanasiou, V. Malama, M. Miza και M.Sarantidou, “Significant contributions to the study of Galerius Palace through the conservation of the monument’s interior décor”, Τhe 10th Conference of the ICCM, Palermo, 2008.

Athanasiou κ.ά. 2010: F. Athanasiou, V. Malama, M. Miza και M. Sarantidou, “Conservation, Restoration and Configuration of the Palace of Galerius in Thessaloniki”, IIC 2010 Istanbul Congress: Conservation and the Eastern Mediterranean, σ. 258.

Lazzarini κ.ά. 2002: L. Lazzarini, F. Athanassiou, V. Malama, M. Misα και M. Sarantidou, “The pavement and marbles of the Octagon of Galerius Palace in Thessaloniki”, ASMOSIA VI. Interdisciplinary Studies on Ancien Stone, Proceedings of the Sixth International Conference (Venice June 15-18, 2000), ed. L. Lazzarini, Padova 2002, σσ. 107-115.

Lazzarini και Athanassiou 2003: L. Lazzarini και F. Athanassiou, “The discovery of the greek origin of the Breccia polichroma della Vittoria”, poster session, ASMOSIA VII, 7th International Conference, 15-20 Σεπτεμβρίου, Θάσος, 2003.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×