1998. Διοργάνωση ημερίδας με θέμα: The restoration of Galerius Palace in Thessaloniki, στο πλαίσιο του 1st International Course on the Conservation of the Ancient Masonry in Byzantine Architecture (CAMBA 98) ICCROM , Aristotle University of Thessaloniki, August-October 1998.

2000. Διοργάνωση έκθεσης με τίτλο : Το ανακτορικό συγκρότημα του Γαλερίου, στον αρχαιολογικό χώρο της πλατείας Ναυαρίνου.

2014. Παρουσίαση στο Εκπαιδευτικό σεμινάριο : MARE 14 Materials and Techniques for the Restoration of Monuments Compatibility, Durability, Sustainability and Economy issues in Retrofitting Heritage Structures, 6 - 20 July 2014, Archaeological site of Dion, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.

2015. Παρουσίαση στην επιστημονική συνάντηση και έκθεση στο πλαίσιο του Ευρωπαικού προγράμματος “Μαύρη Θάλασσα - Ενότητα και διαφορετικότητα στη ρωμαική αρχαιότητα.

2015. Γαλεριανό συγκρότημα. Μια εικονική περιήγηση, στο πληροφοριακό κέντρο του Γαλεριανού συγκροτήματος. Αρχαιολογικός χώρος Αψιδωτής αίθουσας.

Aρχαιολογικός χώρος πλατείας Ναυαρίνου 2000.
Aρχαιολογικός χώρος πλατείας Ναυαρίνου 2000.
MARE 14
MARE 14
Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε είναι ξεπερασμένο!

Αναβαθμίστε το για να δείτε σωστά την ιστοσελίδα. Αναβάθμιση τώρα

×