Γραφική αναπαράσταση πλίνθινου δαπέδου

Ο κεντρικός πυρήνας του ανασκαμμένου τμήματος του ανακτόρου είναι το αίθριο, το οποίο περιβάλλεται από στοές με δάπεδα από πλίνθους που διαφοροποιούνται στις διαστάσεις και στα σφραγίσματα που φέρουν. Ο τρόπος τοποθέτησης των πλίνθων δεν είναι τυχαίος αλλά σχετίζεται με τη γεωμετρία του χώρου. Μία σειρά πλίνθων τοποθετημένη με κάθετη τη μεγάλη διάσταση προς τις τοιχοποιίες των δωματίων παρακολουθεί την περίμετρο της στοάς, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα του δαπέδου οι πλίνθοι τοποθετούνται σε σειρές κάθετες στο στυλοβάτη.

Από το σχέδιο της γραφικής αποκατάστασης προκύπτει ότι για την πλήρη αποκατάσταση του δαπέδου απαιτείται ποσοστό 50% νέων πλίνθων, στοιχείο που αποτρέπει την υλοποίησή της.

Κατάσταση διατήρησης

Οι πλίνθοι, που σώζονταν σε κακή κατάσταση, μελετήθηκαν ανάλογα με τις διαστάσεις και με το βαθμό διάβρωσης. Στη σχεδιαστική αποτύπωση του δαπέδου, τα χρώματα συμβολίζουν την κατάσταση διατήρησής τους.

Αποκατάσταση πλίνθινου δαπέδου περιστυλίου

Σύμφωνα με τη μελέτη προτείνεται η συντήρηση και η αποκατάσταση του κατεστραμμένου δαπέδου της ανατολικής στοάς, εκεί όπου η κατάσταση διατήρησης των πλίνθων είναι αρκετά καλή και η γεωμετρία των κενών προσφέρει τη δυνατότητα συμπλήρωσης με μικρό ποσοστό νέων πλίνθων και ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσμα. Τα δάπεδα των άλλων στοών, των οποίων οι πλίνθοι είναι κατεστραμμένοι, προτείνεται να καλυφθούν με χώμα.

Γραφική αναπαράσταση πλίνθινου δαπέδου
Γραφική αναπαράσταση πλίνθινου δαπέδου
Κατάσταση διατήρησης πλίνθων. Κάτοψη τμήματος δαπέδου
Κατάσταση διατήρησης πλίνθων. Κάτοψη τμήματος δαπέδου
Κατάσταση διατήρησης πλίνθων. Πίνακας κατηγοριών διατήρησης
Κατάσταση διατήρησης πλίνθων. Πίνακας κατηγοριών διατήρησης
Κατάσταση διατήρησης πλίνθων. Αρχαίοι πλίνθοι που διατηρούνται στη θέση τους και νέων που απαιτούνται για την πλήρη αποκατάσταση του δαπέδου
Κατάσταση διατήρησης πλίνθων. Αρχαίοι πλίνθοι που διατηρούνται στη θέση τους και νέων που απαιτούνται για την πλήρη αποκατάσταση του δαπέδου
Καλή κατάσταση διατήρησης πλίνθων
Καλή κατάσταση διατήρησης πλίνθων
Κακή κατάσταση διατήρησης πλίνθων
Κακή κατάσταση διατήρησης πλίνθων
Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε είναι ξεπερασμένο!

Αναβαθμίστε το για να δείτε σωστά την ιστοσελίδα. Αναβάθμιση τώρα

×