Η αποκατάσταση των ανακτόρων του Γαλερίου ξεκίνησε το 1994 από το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και ολοκληρώθηκε το 2014. Οι εργασίες εκτελέστηκαν με αυτεπιστασία και σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούσαν στην προστασία και στη συντήρηση των τοιχοποιιών, στον τρόπο συμπλήρωσης των κατεστραμμένων τμημάτων καθώς και στην αισθητική αποκατάσταση των αρχαίων δαπέδων, υιοθετήθηκαν οι αρχές του χάρτη της Βενετίας. Ειδικότερα οι αρχές που τηρήθηκαν είναι:
1. Ο σεβασμός της αυθεντικότητας του μνημείου και όλων των οικοδομικών του φάσεων.
2. Η αποφυγή ανακατασκευών, όταν βασίζονται σε υποθέσεις και ο περιορισμός των επεμβάσεων στις απολύτως αναγκαίες.
3. Η μη χρησιμοποίηση στις επεμβάσεις υλικών και τεχνολογιών ξένων προς τις αρχαίες τεχνικές.
4. Η αντιστρεψιμότητα της επέμβασης.
5. Η αποκατάσταση της σωζόμενης σήμερα οικοδομικής φάσης.
6. Η αποκατάσταση των κατεστραμμένων τμημάτων (κενά).
7. Η κριτική αντιμετώπιση των επεμβάσεων του 1970.
8. Ο συνεχής έλεγχος των προτάσεων της μελέτης στο εργοτάξιο.
9. Η πλήρης σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση των επεμβάσεων.

Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε είναι ξεπερασμένο!

Αναβαθμίστε το για να δείτε σωστά την ιστοσελίδα. Αναβάθμιση τώρα

×