Για την έγκριση των εργασιών αποκατάστασης από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού, εκπονήθηκαν από την αρχιτεκτονική ομάδα 25 μελέτες, οι οποίες περιελάμβαναν την αποτύπωση, την επιστημονική τεκμηρίωση των κτισμάτων και την προτεινόμενη μεθοδολογία επέμβασης.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

1. Φ. Αθανασίου, Β. Μάλαμα, Μ. Μίζα, Μ. Σαραντίδου, Μελέτη αποκόλλησης ψηφιδωτού δαπέδου βόρειου διαδρόμου (ΥΠΠΟ/ΣΥΝΤΦ30/905/95).
2. Φ. Αθανασίου, Β. Μάλαμα, Μ. Μίζα, Μ. Σαραντίδου, Μελέτη αποκατάστασης ψηφιδωτού δαπέδου βόρειου διαδρόμου (ΥΠΠΟ/ΔΑΑΜ/969/29-11-95).
3. Φ. Αθανασίου, Β. Μάλαμα, Μ. Μίζα, Μ. Σαραντίδου, Μελέτη αποκατάστασης βόρειας και δυτικής τοιχοποιίας βόρειου διαδρόμου κεντρικής κτιριακής ενότητας (ΥΠΠΟ/ΔΑΑΜ/969/29-11-95).
4. Φ. Αθανασίου, Β. Μάλαμα, Μ. Μίζα, Μ. Σαραντίδου, Μελέτη αποκατάστασης των πλίνθων των δαπέδων των στοών του βόρειου περιστυλίου και των δωματίων (ΥΠΠΟ/ΔΑΑΜ/969/29-11-95).
5. Φ. Αθανασίου, Β. Μάλαμα, Μ. Μίζα, Μ. Σαραντίδου, Μελέτη αποκατάστασης κεντρικής κτιριακής ενότητας (ΥΠΠΟ/ΔΑΑΜ/958/21-11-96).
6. Φ. Αθανασίου, Β. Μάλαμα, Μ. Μίζα, Μ. Σαραντίδου, Μελέτη αποκατάστασης δαπέδων νότιου και δυτικού διαδρόμου κεντρικής κτιριακής ενότητας (ΥΠΠΟ/ΔΑΑΜ/958/21-11-96 και ΥΠΠΟ/ΣΥΝΤ/Φ30/2038/42489/1996).
7. Φ. Αθανασίου, Β. Μάλαμα, Μ. Μίζα, Μ. Σαραντίδου, Μελέτη επίχωσης ανασκαφικών τομών βόρειου διαδρόμου (ΥΠΠΟ/ΔΑΑΜ/355/22471/6-5-1996).
8. Μελέτη αποστράγγισης ομβρίων των διαδρόμων του κεντρικού κτιριακού συνόλου των ανακτόρων του Γαλερίου (ΥΠΠΟ/ΔΑΑΜ/355/22471).
9. Φ. Αθανασίου, Β. Μάλαμα, Μ. Μίζα, Μ. Σαραντίδου, Μελέτη αποκατάστασης νότιας και ανατολικής τοιχοποιίας κεντρικής κτιριακής ενότητας και διωρόφου κτηρίου (ΥΠΠΟ/ΔΑΑΜ/1253/47489/2-10-1997.
10. Φ. Αθανασίου, Β. Μάλαμα, Μ. Μίζα, Μ. Σαραντίδου, Μελέτη αποκατάστασης στάθμης δαπέδου του προθαλάμου του Οκταγώνου και αποκατάστασης νοτίου ορίου αρχαιολογικού χώρου πλατείας Ναυαρίνου. Έγκριση Τοπικού Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 254/19. 2. 1998 (ΥΠΠΟ/ΔΑΑΜ/271/9947/10-04-1998).
11. Φ. Αθανασίου, Β. Μάλαμα, Μ. Μίζα, Μ. Σαραντίδου, Μελέτη χρωματικής αποκατάστασης όψεων της οικοδομής Πλατείας Ναυαρίνου 1. Έγκριση Τοπικού Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 220/17-3-1995.
12. Φ. Αθανασίου, Β. Μάλαμα, Μ. Μίζα, Μ. Σαραντίδου, Μελέτη χρωματικής αποκατάστασης όψεων της οικοδομής Πλατείας Ναυαρίνου 3. Έγκριση Τοπικού Συμβουλίουυπ’ αριθμ. 220/17-3-1995.
13. Φ. Αθανασίου, Β. Μάλαμα, Μ. Μίζα, Μ. Σαραντίδου, Μελέτη αποκατάστασης της Βασιλικής του Γαλεριανού συγκροτήματος (ΥΠΠΟ/ΔΑΑΜ/1344/44383/5-9-2000).
14. Φ. Αθανασίου, Β. Μάλαμα, Μ. Μίζα, Μ. Σαραντίδου, Μελέτη αποκατάστασης των Λουτρών του Γαλεριανού συγκροτήματος (ΥΠΠΟ/ΔΑΑΜ/777/49689, 18-9-2001).
15. Φ. Αθανασίου, Β. Μάλαμα, Μ. Μίζα, Μ. Σαραντίδου, Χ. Σαλβαρά, Μελέτη αποκατάστασης Οκταγώνου(Φάση Α’)
Αποκατάσταση μαρμάρινου δαπέδου (ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/62876/4302/11-03-2003).
16. Φ. Αθανασίου, Β. Μάλαμα, Μ. Μίζα, Μ. Σαραντίδου, Τροποποίηση της μελέτης αποκατάστασης ψηφιδωτών δαπέδων του νότιου διαδρόμου (ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/62876/4302/11-11-2003).
17. Φ. Αθανασίου, Β. Μάλαμα, Μ. Μίζα, Μ. Σαραντίδου, Μελέτη αποκατάστασης Οκταγώνου (Φάση Β’). Αποκατάσταση τοιχοποιών (ΥΠΠΟ/ΔΑΑΜ/453/21212/23-3-2005).
18. Φ. Αθανασίου, Β. Μάλαμα, Μ. Μίζα, Μ. Σαραντίδου, Μελέτη διαμόρφωσης εισόδου και εξωραισμού των ορίων του αρχαιολογικού χώρου (ΥΠΠΟ/ΔΑΑΜ/1755/76513/22-9-2005).
19. Φ. Αθανασίου, , Β. Μάλαμα, Μ. Μίζα και Μ. Σαραντίδου, Μελέτη αποκατάστασης και διαμόρφωσης της Αψιδωτής αίθουσας των Ανακτόρων του Γαλερίου (ΥΠΠΟ/ΔΑΑΜ/1172/80243/1-8-2008).
20. Θ. Ιωαννίδης και H. Παπαχρίστου (μελετητές), Φ. Αθανασίου, Μ. Σαραντίδου (σύμβουλοι), Μελέτη ηλεκτροφωτισμού ανάδειξης (ΥΠΠΟΤ/ΔΜΜΠΚ/57628/1435, 14-06-2010).

21. Δ. Σπανόπουλος, Φ. Αθανασίου, Β. Μάλαμα, Μ. Μίζα και Μ. Σαραντίδου. Μελέτη αποκατάστασης και ανάδειξης των ψηφιδωτών δαπέδων (ανατολικού τμήματος του νοτίου διαδρόμου και της αψίδας της Βασιλικής) των Ανακτόρων του Γαλερίου στη Θεσσαλονίκη (ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ30/1791/45760, 28-05-2010).
22. Φ. Αθανασίου, Β. Μάλαμα, Μ. Μίζα, Μ. Σαραντίδου, Μελέτη αναπαραστάσεων του Γαλεριανού συγκροτήματος
για τη δημιουργία τρισδιάστατου ψηφιακού μοντέλου (2012, 2013).
23. Δ. Σπανόπουλος, Δ. Αλμπάντη, Φ. Αθανασίου, Β. Μάλαμα, Μ. Μίζα, Μ. Σαραντίδου Γ. Βιβντένκο, Μελέτη συντήρησης του ψηφιδωτού δαπέδου και των σπαραγμάτων του εντοίχιου διακόσμου (ψηφιδωτού, τοιχογραφίας) της Αψιδωτής Αίθουσας στην οδό Δ. Γούναρη (ΥΠΑΙΘΠΑ/ΣΥΝΤ/Φ30/20255/513, 28-03-2013).
24. Κ. Ντάνης (μελετητής), Φ. Αθανασίου και Μ. Σαραντίδου (σύμβουλοι), Μελέτη ηλεκτροφωτισμού του αρχαιολογικού χώρου της Αψιδωτής Αίθουσας των Ανακτόρων του Γαλερίου στην οδό Δημητρίου Γούναρη στη Θεσσαλονίκη, (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΜΚΕΜ/76057/8711/610/130/09-05-2014.
25. Ι. Παπαγιάννη, συνεργάτες Μ. Στεφανίδου, Σ. Κονοπίση, Β. Πάχτα, Μελέτη αρχαίων πλίνθων και κονιαμάτων και προτάσεις για τη σύνθεση νέων. Ερευνητικό προγράμμα του ΝΑΤΟ με τίτλο: Science for stability GRRestoration: Materials for consolidation and restoration of monuments and historical buildings. Criteria for their suitability for interventions(1993-1998).

Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε είναι ξεπερασμένο!

Αναβαθμίστε το για να δείτε σωστά την ιστοσελίδα. Αναβάθμιση τώρα

×