Τα λουτρά ήταν πολυτελή κτίρια µε ειδικές εγκαταστάσεις, τα οποία λειτουργούσαν συγχρόνως και ως κέντρα ψυχαγωγίαςκαι κοινωνικών συναναστροφών. Είχαν τουλάχιστον τρεις βασικές αίθουσες, για λούσιµο µε κρύο (frigidarium), χλιαρό (tepidarium) και ζεστό νερό (caldarium), καθώς και βοηθητικούς χώρους απαραίτητους για τη λειτουργία τους. Οι αίθουσες είχαν υδραυλικές εγκαταστάσεις και ήταν εξοπλισµένες µε λουτήρες. Για τη θέρµανση των αιθουσών, που διέθεταν λουτήρες ζεστού νερού, υπήρχε εστία (praefurnium) από όπου ο θερµός αέρας της πυράς µε ένα σύστηµα αγωγών διοχετευόταν στους τοίχους και κάτω από τα δάπεδα (υπόκαυστα). Η συνεχής παροχή νερού, που ήταν απαραίτητη για τη λειτουργία των λουτρών, εξασφαλιζόταν από δεξαµενές, οι οποίες συνήθως τροφοδοτούνταν από το υδραγωγείο της πόλης.

Η συνολική έκταση πού καταλάµβαναν τα λουτρά του συγκροτήµατος δεν είναι γνωστή, γιατί η ανασκαφή τους δεν έχει ολοκληρωθεί. Το οικοδόµηµα κατά την αρχαιότητα υπέστη πολλές µετασκευές που αφορούν στην αλλαγή χρήσης των επιµέρους χώρων του . Η κάτοψη των αιθουσών, όπως σώζεται σήµερα, ανήκει στην τελευταία οικοδοµική φάση του κτιρίου.

Η είσοδος των λουτρών βρισκόταν στον βασικό άξονα που συνέδεε τη νότια είσοδο του συγκροτήµατος µε την κεντρική κτιριακή ενότητα. Ένας τετράγωνος προθάλαµος µε ψηφιδωτό δάπεδο οδηγούσε σε µία µεγάλη ορθογώνια αίθουσα υποδοχής διακοσµηµένη µε έγχρωµα µάρµαρα στους τοίχους και στο δάπεδο. Στο βόρειο τοίχο της σχηµατίζονταν αβαθείς κόγχες, ενώ στο ανατολικό άκρο υπήρχε δεξαµενή κρύου νερού (frigidarium), η οποία µετέπειτα καταργήθηκε και στο κέντρο της κατασκευάσθηκε διακοσµητική ηµικυκλική κρήνη.

∆ύο θύρες στο νότιο τοίχο της αίθουσας οδηγούσαν σε δύο ακόµη χώρους: έναν οκταγωνικό µε εξαγωνικό λουτήρα χλιαρού νερού (tepidarium) και έναν ορθογώνιο µε αψίδα στη δυτική πλευρά, στο κέντρο της οποίας πιθανόν θα υπήρχε µαρµάρινος νιπτήρας για την παραγωγή ατµού. Αργότερα, η αψίδα µετασκευάσθηκε σε λουτήρα. Oι αίθουσες µε τους λουτήρες θερµού νερού πρέπει να καταλάµβαναν το νότιο τµήµα του κτιρίου, το οποίο συνεχίζεται κάτω από τις οικοδοµές της πλατείας Ναυαρίνου. Η θέρµανση των αιθουσών αυτών γινόταν από την εστία που υπήρχε σε παρακείµενο βοηθητικό χώρο, ο οποίος αργότερα άλλαξε χρήση. Το αποχωρητήριο (latrina) βρισκόταν κοντά στην είσοδο των λουτρών νότια του προθαλάµου.

Βόρεια της αίθουσας σώζεται καµαροσκέπαστη δεξαµενή, η οποία κτίσθηκε µεταγενέστερα και στα ανατολικά ένα ακόµη κτίσµα, που πιθανόν ήταν η αρχική δεξαµενή των λουτρών.

Λουτρά, αίθουσα υποδοχής (frigidarium). Άποψη από Δ.
Λουτρά, αίθουσα υποδοχής (frigidarium). Άποψη από Δ.
Λουτρά, αίθουσα υποδοχής (frigidarium). Αξονομετρική τομή και γραφική αναπαράσταση.
Λουτρά, αίθουσα υποδοχής (frigidarium). Αξονομετρική τομή και γραφική αναπαράσταση.
Λουτρά. Αξονομετρική τομή και γραφική αναπαράσταση.
Λουτρά. Αξονομετρική τομή και γραφική αναπαράσταση.
Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε είναι ξεπερασμένο!

Αναβαθμίστε το για να δείτε σωστά την ιστοσελίδα. Αναβάθμιση τώρα

×