Η Βασιλική ήταν ένα µεγαλοπρεπές κτίριο, το οποίο λειτουργούσε ως αίθουσα υποδοχής και ακροάσεων. Η κάτοψη της ήταν ορθογώνια µε ηµικυκλική αψίδα στη νότια πλευρά και προθάλαµο µε ψηφιδωτό δάπεδο στη βόρεια. Οι εξωτερικές διαστάσεις του κτιρίου ήταν 24×67µ., το ύψος του περίπου 30µ. και καλυπτόταν µε στέγη. Χωροταξικά ήταν τοποθετηµένη µε τον επιµήκη άξονα της παράλληλο µε το δυτικό σκέλος του ιπποδρόµου. Μεταξύ των δύο αυτών οικοδοµηµάτων υπήρχε δρόµος πλάτους 9µ. Το κτίριο ήταν στραµµένο προς το κτιριακό σύνολο της «Αψιδωτής αίθουσας», µε το οποίο είχαν κοινή αυλή µε περιµετρική κιονοστοιχία. Εσωτερικά η Βασιλική ήταν µονόκλιτη και οι τοίχοι της ήταν επενδεδυµένοι µε µάρµαρα.

Η κατασκευή του κτιρίου ολοκληρώθηκε σταδιακά και µέχρι την καταστροφή του υπέστη πολλές µετασκευές που αφορούν κυρίως στη διαµόρφωση του δαπέδου του κλίτους και στις κόγχες της Αψίδας. Από το µνηµειακό οικοδόµηµα είναι ορατή µόνο η δυτική τοιχοποιία και το µεγαλύτερο τµήµα της αψίδας, ενώ το υπόλοιπο είναι θαµµένο κάτω από τον πεζόδροµο της πλατείας Ναυαρίνου και της οδού ∆.Γούναρη.

Η Βασιλική, άποψη από Β.
Η Βασιλική, άποψη από Β.
Βασιλική. Άποψη από ΝΔ.
Βασιλική. Άποψη από ΝΔ.
Βασιλική. Περίστυλη αυλή. Αναπαράσταση.
Βασιλική. Περίστυλη αυλή. Αναπαράσταση.
Βασιλική. Αναπαράσταση, άποψη από ΝΑ.
Βασιλική. Αναπαράσταση, άποψη από ΝΑ.
Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε είναι ξεπερασμένο!

Αναβαθμίστε το για να δείτε σωστά την ιστοσελίδα. Αναβάθμιση τώρα

×