Τα δάπεδα του ανακτόρου, σύμφωνα με τα σωζόμενα ανασκαφικά στοιχεία, επιστρώνονταν με ψηφιδωτά, μαρμάρινες πλάκες και με οπτόπλινθους.
Τα ψηφιδωτά αποτελούν το σημαντικότερο δείγμα της καλλιτεχνικής αντίληψης που χαρακτηρίζει το διάκοσμο του συγκροτήματος. Την εποχή αυτή εγκαταλείπονται οι γνωστές έως τα τέλη του 3ου αι. μορφές σύνθεσης και για τη στρώση των δαπέδων επιλέγεται γεωμετρική διακόσμηση σε συνδυασμό μερικές φορές με φυτικά στοιχεία. Εμφανής είναι η προτίμηση στις συνθέσεις που βασίζονται στους διάφορους τύπους μαιάνδρου, στο ζατρίκιο τετραγώνων, που χρησιμοποιείται ως πλαίσιο ή ως κύριο θέμα, στα οκτάγωνα και στα τετράγωνα που εφάπτονται σε πλευρές ρόμβων. Τα επιμέρους θέματα, τα οποία κοσμούν τα γεωμετρικά σχήματα που συνθέτουν τις παραστάσεις, επαναλαμβάνονται σε πολλούς χώρους ομοιόμορφα ή σε παραλλαγές. Χαρακτηριστικά μοτίβα είναι τα παραλληλεπίπεδα, ο αλυσοειδής πλοχμός, ο ανοικτός κύβος και τα ωοειδή σχημάτα με παρεμβαλλόμενες μικρές λόγχες.

Ψηφιδωτό δάπεδο ανατολικού διαδρόμου με οκτάρομβα αστεροειδή σχήματα και οκτάγωνα
Ψηφιδωτό δάπεδο ανατολικού διαδρόμου με οκτάρομβα αστεροειδή σχήματα και οκτάγωνα
Ανατολικός διάδρομος: οκτάρομβο αστεροειδές σχήμα με εφαπτόμενα τετράγωνα
Ανατολικός διάδρομος: οκτάρομβο αστεροειδές σχήμα με εφαπτόμενα τετράγωνα
Ανατολικός διάδρομος: μοτίβα πλήρωσης οκταγώνων
Ανατολικός διάδρομος: μοτίβα πλήρωσης οκταγώνων
Σύνθεση εξαγώνων στο ψηφιδωτό δάπεδο του νότιου διαδρόμου
Σύνθεση εξαγώνων στο ψηφιδωτό δάπεδο του νότιου διαδρόμου
Νότιος διάδρομος: μοτίβα πλήρωσης εξαγώνων
Νότιος διάδρομος: μοτίβα πλήρωσης εξαγώνων
Νότιος διάδρομος: μοτίβα πλήρωσης τετραγώνων
Νότιος διάδρομος: μοτίβα πλήρωσης τετραγώνων
Άποψη του ψηφιδωτού δαπέδου του δυτικού διαδρόμου
Άποψη του ψηφιδωτού δαπέδου του δυτικού διαδρόμου
Διακοσμητικά θέματα ψηφιδωτού δαπέδου του δυτικού διαδρόμου. 1. Μαίανδρος με αγκυλωτό σταυρό σε προοπτική απόδοση 2. Μαίανδρος με αγκυλωτό σταυρό με κεκαμμένα άκρα σε προοπτική απόδοση 3. Προοπτική απόδοση τετραγώνων που περιέχει ανοικτό κύβο με τετράγωνο στο βάθος
Διακοσμητικά θέματα ψηφιδωτού δαπέδου του δυτικού διαδρόμου. 1. Μαίανδρος με αγκυλωτό σταυρό σε προοπτική απόδοση 2. Μαίανδρος με αγκυλωτό σταυρό με κεκαμμένα άκρα σε προοπτική απόδοση 3. Προοπτική απόδοση τετραγώνων που περιέχει ανοικτό κύβο με τετράγωνο στο βάθος
Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε είναι ξεπερασμένο!

Αναβαθμίστε το για να δείτε σωστά την ιστοσελίδα. Αναβάθμιση τώρα

×