Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης σχεδίων και φωτογραφιών της τεκμηρίωσης και μελέτης αποκατάστασης των ανακτόρων του Γαλερίου στη Θεσσαλονίκη.

Για την οργάνωση και διαχείριση των ψηφιοποιημένων σχεδίων και φωτογραφιών που αφορούν στην τεκμηρίωση, μελέτη και αποκατάσταση των Ανακτόρων του Γαλερίου στη Θεσσαλονίκη, δημιουργήθηκε μια ηλεκτρονική εφαρμογή, που επιτρέπει τη γρήγορη και αποτελεσματική χρήση των παραπάνω αρχείων από εξωτερικούς χρήστες.

Η ηλεκτρονική τράπεζα δεδομένων διαχειρίζεται εικόνες, σχέδια και κείμενα και απαρτίζεται από τέσσερα αρχεία, το αρχείο των μνημείων, το αρχείο φωτογραφιών, το αρχείο σχεδίων και το αρχείο μελετών. Τα αρχεία περιλαμβάνουν εικόνες και πληροφορίες των αντίστοιχων τεκμηρίων. Κάθε τεκμήριο (φωτογραφία, σχέδιο ή μελέτη) συσχετίζεται με το μνημείο στο οποίο αναφέρεται. Το περιεχόμενο του τεκμηρίου περιγράφεται με ειδικές κωδικοποιημένες πληροφορίες (λέξεις - κλειδιά) και μπορεί να συσχετιστεί με τις έξι ομάδες/οθόνες των ειδικών πληροφοριών του αρχείου των μνημείων.

Τα καταχωρισμένα στην ηλεκτρονική τράπεζα δεδομένων τεκμήρια και πληροφορίες μπορούν να ανασυρθούν με βάση κριτήρια αναζήτησης, απλά ή σύνθετα, από έναν ή περισσότερους χρήστες ταυτόχρονα.

Τεχνολογία

Το περιβάλλον εκτέλεσης της εφαρμογής βασίζεται στο ΝΕΤ της Microsoft με τεχνολογία WPF. Η συνολική λύση έχει δομηθεί σε δύο επίπεδα:

1. Επίπεδο εφαρμογής (το πρόγραμμα με το οποίο θα εργάζεται ο τελικός χρήστης).

Το επίπεδο εφαρμογής αποθηκεύει, ανακτά και τροποποιεί δεδομένα κάνοντας χρήση του επιπέδου δεδομένων (χωρίς το οποίο δεν μπορεί να υφίσταται η εφαρμογή).

2. Επίπεδο δεδομένων (η βάση δεδομένων στην οποία αποθηκεύονται τα δεδομένα).

Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε είναι ξεπερασμένο!

Αναβαθμίστε το για να δείτε σωστά την ιστοσελίδα. Αναβάθμιση τώρα

×