Στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος: ΝΑΤΟ Science for Stability GR - Restoration: Materials for consolidation and restoration of monuments and historical buildings. Criteria for their suitability for intervention (1993-1998), που εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Δομικών Υλικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με υπεύθυνη την καθηγήτρια Ι. Παπαγιάννη, μελετήθηκαν διεξοδικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πλίνθων και η σύσταση των κονιαμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή των τοίχων των κτισμάτων, συμπεριλαμβανομένων των οικοδομικών τους φάσεων, της ορθομαρμάρωσης και των αρχαίων δαπέδων. Η γνώση των υλικών βοήθησε στην παρασκευή νέων κονιαμάτων, συμβατών με τα αρχαία, χωρίς, ή με ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο. Η παρασκευή και η εφαρμογή των κονιαμάτων στο εργοτάξιο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τέθηκαν από τη μελέτη, ενώ στην αρχή δυσχέραινε το μη εξειδικευμένο, την εποχή των πρώτων επεμβάσεων, προσωπικό, στη συνέχεια έγιναν πλή ρως αποδεκτές και αποτέλεσαν εγγύηση για την ποιότητα των εκτελούμενων εργασιών.

Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε είναι ξεπερασμένο!

Αναβαθμίστε το για να δείτε σωστά την ιστοσελίδα. Αναβάθμιση τώρα

×