Το συγκρότημα κτίσθηκε στις παρυφές της πόλης δίπλα στο ανατολικό τείχος και τον ιππόδρομο. Το συγκρότηµα καταλάµβανε µεγάλη έκταση και ενσωµατώθηκε στον πολεοδοµικό ιστό ακολουθώντας τις χαράξεις των δρόµων. Προς νότον εκτεινόταν σχεδόν µέχρι τη θάλασσα (οδός Μητροπόλεως), ενώ το δυτικό του όριο πρέπει να ήταν στην οδό Απελλού, όπου βρέθηκαν τα οικοδοµικά κατάλοιπα ενός οικοδοµήµατος της ρωµαϊκής εποχής, πιθανόν θεάτρου.

∆ιακρίνονται δύο οικοδοµικά σύνολα συνδετικός κρίκος των οποίων είναι η «Αψίδα του Γαλερίου» (Καµάρα). Η περιήγηση του συγκροτήµατος ξεκινάει από το βόρειο σύνολο µε αφετηρία τη Ροτόντα. Ακολουθεί η «Αψίδα του Γαλερίου», η περιοχή στα νότια αυτής, και στη συνέχεια το νότιο οικοδοµικό σύνολο που περιλαµβάνει την «Αψιδωτή αίθουσα» (οικοδοµικά κατάλοιπα επί του πεζόδροµου ∆. Γούναρη, τµήµα µεταξύ των οδών Αλ. Σβώλου και Ι. Μιχαήλ), και τα οικοδοµήµατα του αρχαιολογικού χώρου της πλατείας Ναυαρίνου (Βασιλική, κεντρική κτιριακή ενότητα, διώροφο κτίριο, λουτρά, Οκτάγωνο).