Στον αρχαιολογικό χώρο των ανακτόρων του Γαλερίου,στην Πλατεία Ναυαρίνου της Θεσσαλονίκης, υπάρχουν μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη και θραύσματα αρχιτεκτονικών μελών που περισυλλέχτηκαν κατά την διάρκεια των ανασκαφικών εργασιών (1962-1996).

H εργασία «Αποτύπωση Αρχιτεκτονικών Μελών» αφορoύσε την απογραφή, καταγραφή, φωτογραφική και σχεδιαστική τεκμηρίωση, καθώς και την ταξινόμηση και τη διευθέτηση του διάσπαρτου υλικού, που υπάρχει σήμερα στον αρχαιολογικό χώρο της πλατείας Ναυαρίνου. Το διάσπαρτο υλικό προέρχεται απ’ όλες τις ιστορικές φάσεις των Ανακτόρων και περιλαμβάνει βάσεις κιόνων, κίονες, κιονόκρανα, κιλλίβαντες, κοσμήτες, γείσα, κατώφλια, παραστάδες, ανώφλια, πλαίσια θυρωμάτων ή παραθύρων, πεσσίσκους και πλάκες ορθομαρμάρωσης.

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας,επιλεγμένα αρχιτεκτονικά μέλη εκτίθενται σήμερα στους χώρους της κεντρική κτιριακής ενότητας.

Βάση κίονα, τύπος 2 (αποτύπωση : Μ.Δημανίδου, αρχιτέκτονας)
Βάση κίονα, τύπος 2 (αποτύπωση : Μ.Δημανίδου, αρχιτέκτονας)
Βάση κίονα, τύπος 5 (αποτύπωση : Μ.Δημανίδου, αρχιτέκτονας)
Βάση κίονα, τύπος 5 (αποτύπωση : Μ.Δημανίδου, αρχιτέκτονας)
Κίονας, τύπος 2 (αποτύπωση : Μ.Δημανίδου, αρχιτέκτονας)
Κίονας, τύπος 2 (αποτύπωση : Μ.Δημανίδου, αρχιτέκτονας)
Κιονόκρανο, τύπος 1 (αποτύπωση : Μ.Δημανίδου, αρχιτέκτονας)
Κιονόκρανο, τύπος 1 (αποτύπωση : Μ.Δημανίδου, αρχιτέκτονας)
Κιονόκρανο, τύπος 2 (αποτύπωση : Μ.Δημανίδου, αρχιτέκτονας)
Κιονόκρανο, τύπος 2 (αποτύπωση : Μ.Δημανίδου, αρχιτέκτονας)
Κιονόκρανο, τύπος 6 (αποτύπωση : Μ.Δημανίδου, αρχιτέκτονας)
Κιονόκρανο, τύπος 6 (αποτύπωση : Μ.Δημανίδου, αρχιτέκτονας)
Τμήμα γείσου (αποτύπωση : Μ.Δημανίδου, αρχιτέκτονας)
Τμήμα γείσου (αποτύπωση : Μ.Δημανίδου, αρχιτέκτονας)
Κοσμήτης (αποτύπωση : Μ.Δημανίδου, αρχιτέκτονας)
Κοσμήτης (αποτύπωση : Μ.Δημανίδου, αρχιτέκτονας)
Θραύσμα πλαισίου (αποτύπωση : Μ.Δημανίδου, αρχιτέκτονας)
Θραύσμα πλαισίου (αποτύπωση : Μ.Δημανίδου, αρχιτέκτονας)
Πεσσίσκος (αποτύπωση : Μ.Δημανίδου, αρχιτέκτονας)
Πεσσίσκος (αποτύπωση : Μ.Δημανίδου, αρχιτέκτονας)
Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε είναι ξεπερασμένο!

Αναβαθμίστε το για να δείτε σωστά την ιστοσελίδα. Αναβάθμιση τώρα

×