Η αποκατάσταση των μαρμάρινων δαπέδων
Μαρμάρινα δάπεδα σώζονται σχεδόν σε όλες τις κτιριακές ενότητες του ανακτόρου, όπως στη μεγάλη αίθουσα των λουτρών, στο κλίτος της Βασιλικής, στον δυτικό και στον νότιο διάδρομο της κεντρικής ενότητας, στην Αψιδωτή αίθουσα και, κυρίως, στο Οκτάγωνο. Από τις εργασίες συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν στα δάπεδα αυτά θα αναφερθούμε αναλυτικά στη συντήρηση και στην αποκατάσταση του μαρμάρινου δαπέδου του Οκταγώνου, το οποίο σώζεται σε μεγαλύτερη έκταση. Οι αρχές και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην αποκατάσταση του δαπέδου αυτού εφαρμόστηκε και στη συντήρηση των άλλων δαπέδων.

Λουτρά, μεγάλη αίθουσα.
Λουτρά, μεγάλη αίθουσα.
Βασιλική, δυτικό κλίτος.
Βασιλική, δυτικό κλίτος.
Κεντρικη κτιριακή ενότητα, δυτικός διάδρομος.
Κεντρικη κτιριακή ενότητα, δυτικός διάδρομος.
Οκτάγωνο, ανατολική κόγχη.
Οκτάγωνο, ανατολική κόγχη.
Οκτάγωνο, opus sectile μεγάλου εμβάτη.
Οκτάγωνο, opus sectile μεγάλου εμβάτη.
Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε είναι ξεπερασμένο!

Αναβαθμίστε το για να δείτε σωστά την ιστοσελίδα. Αναβάθμιση τώρα

×