Εικονική περιήγηση στο Ανάκτορο του Γαλερίου στη Θεσσαλονίκη κατά την Ύστερη Αρχαιότητα

Η εικονική αναπαράσταση των οικοδομημάτων του ανακτορικού συγκροτήματος του Γαλερίου υλοποιήθηκε από την ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών αρχαιοτήτων, στο πλαίσιο του έργου «Εργασίες αποκατάστασης, συντήρησης και ανάδειξης της Αψιδωτής αίθουσας του Γαλεριανού συγκροτήματος στην οδό Δημητρίου Γούναρη στη Θεσσαλονίκη», με χρηματοδότηση από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013.

Αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια ψηφιακής απεικόνισης της χωρικής οργάνωσης και της αρχιτεκτονικής των οικοδομημάτων του Ανακτόρου του Γαλερίου κατά την Ύστερη Αρχαιότητα (3ος -7ος αι. μ.Χ.), η εικόνα του οποίου, με την πρόοδο της αρχαιολογικής έρευνας, μπορεί μελλοντικά να τροποποιηθεί ή να εμπλουτισθεί.

Η αναπαράσταση των οικοδομημάτων βασίσθηκε στην επιστημονική τεκμηρίωση και στη μελέτη του μνημείου η οποία εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης του (1993-2000, 2002-2006, 2010-2013).

Για να δείτε το βίντεο μεταβείτε εδω : https://www.youtube.com/watch?v=zQfgzExwC1Y

Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε είναι ξεπερασμένο!

Αναβαθμίστε το για να δείτε σωστά την ιστοσελίδα. Αναβάθμιση τώρα

×