Το οικοδόµηµα ήταν στραµµένο προς νότο και εξωτερικά είχε αρχικά τη µορφή Βασιλικής, ορθογωνικής δηλαδή αίθουσας µε αψίδα στη βόρεια πλευρά. Εσωτερικά χωριζόταν σε δύο χώρους που επικοινωνούσαν µεταξύ τους: έναν ορθογώνιο προθάλαµο και µία µεγάλη αίθουσα, η οποία στη νότια πλευρά είχε δύο κόγχες, ενώ προς βορρά κατέληγε στην υπερυψωµένη αψίδα.

Οι δύο χώροι είχαν πλούσιο διάκοσµο ο οποίος σήµερα σώζεται αποσπασµατικά. Οι τοίχοι ήταν επενδεδυµένοι µε λευκά και έγχρωµα µάρµαρα, ενώ τα δάπεδα τους έφεραν µαρµάρινη επίστρωση κατασκευασµένη µε την τεχνική opus sectile (συναρµογή µαρµάρινων πλακιδίων διαφορετικού χρώµατος για την υλοποίηση γεωµετρικών συνθέσεων).

Σε µεταγενέστερη οικοδοµική φάση, πιθανόν τον 6ο αιώνα, ανακατασκευάσθηκε ο χώρος (Α) νότια του προθαλάµου. Το συνολικό µήκος του χώρου δεν είναι γνωστό, καθώς µεγάλο τµήµα του είναι θαµµένο κάτω από το οδόστρωµα της οδού Αλ.Σβώλου.

Η νέα αίθουσα, η οποία πιθανόν οδηγούσε σε µία περίστυλη αυλή, είχε ψηφιδωτό δάπεδο και ο εσωτερικός της διάκοσµος ήταν πολυτελής. Ο βόρειος τοίχος της, µέχρι το ύψος του θυρώµατος ήταν τοιχογραφηµένος. Θραύσµατα της τοιχογραφίας, που βρέθηκαν στην ανασκαφή του µνηµείου, έφεραν παραστάσεις µε λεπτούς κυµατοειδείς βλαστούς µε ανθύλλια χρώµατος ερυθρού. Από την τοιχογραφία και πάνω, ο τοίχος καλυπτόταν µε ψηφιδωτό που έφερε επιγραφή στη λατινική γλώσσα, η οποία σώζεται αποσπασµατικά.

Ανατολικά του χώρου (Α), στη θέση που βρίσκεται σήµερα η οικοδοµή της οδού Αλ.Σβώλου 35, βρέθηκαν το 1939 τα οικοδοµικά κατάλοιπα µίας αίθουσας διαστάσεων 10,4×10µ., µε µαρµάρινο διάκοσµο. Σύµφωνα µε τον Ε. Dyggve η αίθουσα αυτή, η θέση της οποίας επιβεβαιώνεται και από το σχέδιο της ανασκαφής που διασώζεται στο Αρχείο της Εφορείας, αποτελούσε τµήµα του αυτοκρατορικού θεωρείου του ιππόδροµου (κάθισµα).

Η «Αψιδωτή αίθουσα», σύµφωνα µε νεότερες απόψεις, ήταν τρικλίνιοHébrard ErnestHébrard Ernest (1881 – 1933) Περισσότερες Πληροφορίες χρησιµοποιούνταν δηλαδή για τη διοργάνωση συµποσίων και άλλων τελετών που συνδέονταν µε την παρουσία του αυτοκράτορα και της ακολουθίας του στον ιππόδροµο.

Η Αψιδωτή αίθουσα του Γαλεριανού συγκροτήματος. Άποψη από Δ.
Η Αψιδωτή αίθουσα του Γαλεριανού συγκροτήματος. Άποψη από Δ.
Bασιλική και Αψιδωτή αίθουσα. Αναπαράσταση, άποψη απο ΒΑ.
Bασιλική και Αψιδωτή αίθουσα. Αναπαράσταση, άποψη απο ΒΑ.
Αψιδωτή αίθουσα. Αναπαράσταση, άποψη από Ν.
Αψιδωτή αίθουσα. Αναπαράσταση, άποψη από Ν.
Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε είναι ξεπερασμένο!

Αναβαθμίστε το για να δείτε σωστά την ιστοσελίδα. Αναβάθμιση τώρα

×