Η φωτογράφηση αφορούσε την τεκμηρίωση του κάθε οικοδομήματος ή και τμημάτων του πριν την επέμβαση, από επιλεγμένες θέσεις, που βοηθούσαν στην καταγραφή των εργασιών, έτσι ώστε να υπαρχουν συγκρίσιμες φωτογραφίες σε διάφορες χρονικές στιγμές. Πάγια επιδίωξη στη φωτογραφική τεκμηρίωση των εργασιών ήταν η λήψη του απαραίτητου αριθμού φωτογραφιών, οι οποίες περιείχαν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες χρήσιμες για τους μελετητές των μνημείων στο μέλλον.

Ανάκτορο Γαλερίου. Κεντρική κτηριακή ενότητα. Το ψηφιδωτό δάπεδο του δυτικού διαδρόμου πριν από την επέμβαση.
Ανάκτορο Γαλερίου. Κεντρική κτηριακή ενότητα. Το ψηφιδωτό δάπεδο του δυτικού διαδρόμου πριν από την επέμβαση.
Ανάκτορο Γαλερίου. Κεντρική κτηριακή ενότητα. Το ψηφιδωτό δάπεδο του δυτικού διαδρόμου μετά την επέμβαση.
Ανάκτορο Γαλερίου. Κεντρική κτηριακή ενότητα. Το ψηφιδωτό δάπεδο του δυτικού διαδρόμου μετά την επέμβαση.
Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε είναι ξεπερασμένο!

Αναβαθμίστε το για να δείτε σωστά την ιστοσελίδα. Αναβάθμιση τώρα

×