Άρση αιτιών φθοράς - Προστασία

Η προστασία των τοίχων υλοποιήθηκε :
1. με την αποκατάσταση των όψεων και την κατασκευή προστατευτικής στρώσης για την απομάκρυνση των ομβρίων.
2. με τον καθαρισμό και την απομάκρυνση των διαβρωμένων κονιαμάτων δόμησης και την πλήρωση των αρμών με κονίαμα (αρμολόγημα).
Στις τοιχοποιίες, όπου οι πλίνθοι είχαν καταστραφεί λόγω της διάβρωσης, σε βάθος 0,15 έως 0,30μ., η αποκατάσταση της όψης για την προστασία του πυρήνα, έγινε με τη συμπλήρωση των κατεστραμμένων τμημάτων τους με νέες πλίνθους που φέρουν σφραγίδα με την ημερομηνία της επέμβασης (Ιταλικός χάρτης αποκατάστασης, 1972). Η επέμβαση, που αφήνει ανέπαφο τον πυρήνα των τοιχοποιιών, είναι αντιστρέψιμη και αναγνωρίσιμη από την παρεμβολή περιγραφικού αρμού από κονίαμα.
Η άνω επιφάνεια των κατεστραμμένων τοιχοποιιών καλύφθηκε με προστατευτική στρώση από λίθους ή πλίνθους κατά περίπτωση, σύμφωνα με το σύστημα δόμησης της κάθε τοιχοποιίας. Η κατασκευή της προστατευτικής στρώσης, υλοποιήθηκε ακολουθώντας την μορφή απόληξης της άνω επιφανείας κάθε κατεστραμμένης τοιχοποιίας. Μεταξύ των αυθεντικών τμημάτων και των προστιθέμενων, παρεμβλήθηκε, όπως και στην αποκατάσταση της όψης, περιγραφικός αρμός από κονίαμα. Το αποσαθρωμένο κονίαμα των αρμών της τοιχοποιίας απομακρύνθηκε και αντικαταστάθηκε με νέο, συμβατό με το αρχαίο.

Αντιμετώπιση των επεμβάσεων του 1970

Οι εργασίες αφορούσαν τη διαφοροποίηση των ανακατασκευασμένων κατά το 1970 τμημάτων με διαχωριστικό αρμό και την αφαίρεση των λανθασμένων ανακτήσεων και των ισχυρών τσιμεντοκονιαμάτων. Οι οικοδομικές φάσεις που έχουν καταργηθεί δεν ανακατασκευάστηκαν αλλά τεκμηριώθηκαν με πινακίδες.

Φθορές
Φθορές
Προστασία τοιχοποιιών
Προστασία τοιχοποιιών
Κατεστράμμενες όψεις τοιχοποιιών
Κατεστράμμενες όψεις τοιχοποιιών
Αποκατάστασης όψης τοιχοποιιών
Αποκατάστασης όψης τοιχοποιιών
Βασιλική. Κάτοψη. Πρόταση αποκατάστασης
Βασιλική. Κάτοψη. Πρόταση αποκατάστασης
Βασιλική. Δυτική τοιχοποιία. 1. Αποτύπωση 2. Πρόταση αποκατάστασης
Βασιλική. Δυτική τοιχοποιία. 1. Αποτύπωση 2. Πρόταση αποκατάστασης
Αντιμετώπιση των επεμβάσεων του 1970. 1. Πριν από την επέμβαση του 1970 2. Μετά την επέμβαση του 1970 3. Μετά την επέμβαση του 1997
Αντιμετώπιση των επεμβάσεων του 1970. 1. Πριν από την επέμβαση του 1970 2. Μετά την επέμβαση του 1970 3. Μετά την επέμβαση του 1997
Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε είναι ξεπερασμένο!

Αναβαθμίστε το για να δείτε σωστά την ιστοσελίδα. Αναβάθμιση τώρα

×