Οι επεμβάσεις αφορούσαν στις ανακτήσεις καταστραμμένων, αλλά αρχαιολογικά τεκμηριωμένων τοίχων, με στόχο την αποκατάσταση της στατικής ισορροπίας ή της μορφολογικής ενότητας του μνημείου ώστε να καταστεί αναγνώσιμο. Οι αρχές που ακολουθήθηκαν στις επεμβάσεις αυτές, που είναι μικρής κλίμακας και έχουν γίνει στην κεντρική κτιριακή ενότητα, περιλαμβάνουν:

Αποκατάσταση της σωζόμενης σήμερα οικοδομικής φάσης σύμφωνα με τα ιn situ στοιχεία, πλήρης ανάκτηση μόνο στη περίπτωση διατήρησης όλων των στοιχείων, διάκριση των νέων τμημάτων από τα αρχαία με περιγραφικό αρμό από κονίαμα. (Χάρτης της Βενετίας, άρθρο 6 και7).

Διακρίνονται τρεις κατηγορίες επεμβάσεων :

  1. Ανάκτηση με στόχο τη διευκόλυνση της κατανόησης του μνημείου από το κοινό (βόρεια στοά, βόρεια τοιχοποιία).
  2. Συμπληρώσεις κατεστραμμένων τμημάτων τοιχοποιιών με στόχο την αποκατάσταση της μορφολογικής ενότητας του μνημείου (βόρεια στοά, νότια τοιχοποιία).
  3. Ανάκτηση τμήματος τοιχοποιίας για στατικούς λόγους (βόρειο περιστύλιο, νότια τοιχοποιία του βορειοανατολικού δωματίου).

Βόρειος διάδρομος. Υπάρχουσα κατάσταση τοιχοποιιών πριν από την ανασκαφή του 1995. Διακρίνονται τα ίχνη των κατεστραμμένων κατά την αρχαιότητα τμημάτων της ανωδομής
Βόρειος διάδρομος. Υπάρχουσα κατάσταση τοιχοποιιών πριν από την ανασκαφή του 1995. Διακρίνονται τα ίχνη των κατεστραμμένων κατά την αρχαιότητα τμημάτων της ανωδομής
Βόρειος διάδρομος. Αποτύπωση των τοιχοποιιών μετά την αποκόλληση του ψηφιδωτού δαπέδου και την ανασκαφή του 1995. Η αποκάλυψη των θεμελίων των αντηρίδων με τα ίχνη των μαρμάρινων βάσεων και του θεμελίου της τοιχοποιίας αποτέλεσαν σημαντικά στοιχεία για την αποκατάσταση της
Βόρειος διάδρομος. Αποτύπωση των τοιχοποιιών μετά την αποκόλληση του ψηφιδωτού δαπέδου και την ανασκαφή του 1995. Η αποκάλυψη των θεμελίων των αντηρίδων με τα ίχνη των μαρμάρινων βάσεων και του θεμελίου της τοιχοποιίας αποτέλεσαν σημαντικά στοιχεία για την αποκατάσταση της
Βόρειος διάδρομος, βόρεια τοιχοποιία 1. Αποτύπωση (1994) 2. Πρόταση αποκατάστασης. Η συμπλήρωση των καταστραμμένων τμημάτων στάθηκε δυνατή λόγω της επιστημονικής τεκμηρίωσης του τρόπου δόμησής της
Βόρειος διάδρομος, βόρεια τοιχοποιία 1. Αποτύπωση (1994) 2. Πρόταση αποκατάστασης. Η συμπλήρωση των καταστραμμένων τμημάτων στάθηκε δυνατή λόγω της επιστημονικής τεκμηρίωσης του τρόπου δόμησής της
Βόρειος διάδρομος, νότια τοιχοποιία 1. Υπάρχουσα κατάσταση (1994) 2. Πρόταση αποκατάστασης. Η επέμβαση θεωρήθηκε αναγκαία, για την αποκατάσταση της μορφής του περιστυλίου το οποίο σε μεταγενέστερη επισκευή του κατά την αρχαιότητα λειτουργούσε ως κλειστό σύνολο
Βόρειος διάδρομος, νότια τοιχοποιία 1. Υπάρχουσα κατάσταση (1994) 2. Πρόταση αποκατάστασης. Η επέμβαση θεωρήθηκε αναγκαία, για την αποκατάσταση της μορφής του περιστυλίου το οποίο σε μεταγενέστερη επισκευή του κατά την αρχαιότητα λειτουργούσε ως κλειστό σύνολο
Βόρειο περιστύλιο. Αποκατάσταση τοξωτού υπέρθυρου. Πριν την αποκατάσταση (1994)
Βόρειο περιστύλιο. Αποκατάσταση τοξωτού υπέρθυρου. Πριν την αποκατάσταση (1994)
Βόρειο περιστύλιο. Αποκατάσταση τοξωτού υπέρθυρου. Πρόταση αποκατάστασης
Βόρειο περιστύλιο. Αποκατάσταση τοξωτού υπέρθυρου. Πρόταση αποκατάστασης
Βόρειο περιστύλιο. Αποκατάσταση τοξωτού υπέρθυρου. Μετά την αποκατάσταση (1997)
Βόρειο περιστύλιο. Αποκατάσταση τοξωτού υπέρθυρου. Μετά την αποκατάσταση (1997)
Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε είναι ξεπερασμένο!

Αναβαθμίστε το για να δείτε σωστά την ιστοσελίδα. Αναβάθμιση τώρα

×