Τα υλικά ( πλίνθοι, κονιάματα) που χρησιμοποιήθηκαν στην αποκατάσταση των τοιχοποιιών, μελετήθηκαν σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Science for Stability GR-RESTORATION (χρηματόδοτηση ΝΑΤΟ). Στόχος του προγράμματος ήταν η μελέτη των αρχαίων υλικών, κονιαμάτων, πλίνθων και επιχρισμάτων με εργαστηριακές μεθόδους, η ανάπτυξη κριτηρίων για την επιλογή νέων υλικών συμβατών με τα αρχαία, καθώς και η σύνταξη προδιαγραφών για τον ποιοτικό τους έλεγχο. Για την τεκμηρίωση των αρχαίων υλικών αντλήθηκαν πληροφορίες από συγγραφείς της αρχαιότητας, σε συνδυασμό με τα πειραματικά αποτελέσματα από τη συστηματική ανάλυσή τους.

Πλίνθοι

Οι πλίνθοι που χρησιμοποιήθηκαν για την αποκατάσταση των τοιχοποιιών είναι χειροποίητες και έχουν τα ίδια φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά με τις αρχαίες:
— χρωματική απόχρωση, διαστάσεις και μορφολογία επιφανειών.
— θλιπτική αντοχή, πορώδες, μικρή απόρρόφηση νερού με τριχοειδή ανύψωση.
Για την κατασκευή των πλίνθων επιλέχθηκαν σε συνεργασία με τον βιοτέχνη - κατασκευαστή, κατάλληλοι πηλοί, χωρίς μεγάλη περιεκτικότητα σε φυλλόμορφα ορυκτά ενώ παράλληλα χρησιμοποιήθηκαν αερακτικά πρόσμεικτα.

Σύγχρονος τρόπος παραγωγής χειροποίητων πλίνθων

Η τεχνική της παραγωγής πλίνθων ήταν αρκετά απλή και δε φαίνεται να έχει αλλάξει σημαντικά μέχρι την εκβιομηχάνιση της στα τέλη του προηγούμενου αιώνα. Τα στάδια της διαδικασίας είναι: εξόρυξη του πηλού, ωρίμανση (διάλυση των αλάτων που περιέχονται στο πηλόχωμα), μόρφωση του προϊόντος (κόψιμο), στέγνωμα και ψήσιμο.

Κονιάματα

Η σύνθεση των νέων κονιαμάτων που προέκυψε από την πρόσμειξη παραδοσιακών υλικών όπως άμμου, ασβέστη, θηραϊκής γης, χαλικιών, θρυμματισμένων κεραμικών και κεραμιδόσκονης, βασίσθηκε στις αναλογίες των πρωτογενών υλικών που εντοπίσθηκαν από τις εργαστηριακές αναλύσεις των αρχαίων κονιαμάτων. Τα νέα κονιάματα που παρασκευάσθηκαν ανήκουν σε τρεις τύπους αντίστοιχους των αρχαίων και χρησιμοποιήθηκαν ανάλογα με το κονίαμα δόμησης κάθε κτιρίου.

Παραγωγή πλίνθων στην αρχαιότητα. 1. Η εξόρυξη του πηλού και η επεξεργασία του μέσα σε λάκκους 2. Μόρφωση των πλίνθων (κόψιμο). Στην περίπτωση αυτή γίνεται απευθείας στο χώμα σε καλούπια ξύλινα ή μεταλλικά χωρίς πάτο 3. Ο κλίβανος για το ψήσιμο των πλίνθων
Παραγωγή πλίνθων στην αρχαιότητα. 1. Η εξόρυξη του πηλού και η επεξεργασία του μέσα σε λάκκους 2. Μόρφωση των πλίνθων (κόψιμο). Στην περίπτωση αυτή γίνεται απευθείας στο χώμα σε καλούπια ξύλινα ή μεταλλικά χωρίς πάτο 3. Ο κλίβανος για το ψήσιμο των πλίνθων
Σύγχρονος τρόπος παραγωγής χειροποίητων πλίνθων. 1. Επεξεργασία του πηλού, στάδιο Ι 2. Επεξεργασία του πηλού, στάδιο ΙI 3. Μόρφωση των πλίνθων (κόψιμο) 4. Στέγνωμα πλίνθων
Σύγχρονος τρόπος παραγωγής χειροποίητων πλίνθων. 1. Επεξεργασία του πηλού, στάδιο Ι 2. Επεξεργασία του πηλού, στάδιο ΙI 3. Μόρφωση των πλίνθων (κόψιμο) 4. Στέγνωμα πλίνθων
Συστατικά του κονιάματος
Συστατικά του κονιάματος
Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε είναι ξεπερασμένο!

Αναβαθμίστε το για να δείτε σωστά την ιστοσελίδα. Αναβάθμιση τώρα

×