Η αποτύπωση είχε ως στόχο την ακριβή και λεπτομερή σχεδίαση των ανασκαμμένων κτισμάτων και των νέων στοιχείων που προέκυψαν από την πρόσφατη αρχαιολογική έρευνα. Η σχεδίαση των κτισμάτων σε κλίμακα 1:25 έγινε με το συνδυασμό τοπογραφικών σημείων, αρχιτεκτονικής αποτύπωσης με άμεσες μετρήσεις και φωτογραφιών υπό κλίμακα. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην αποτύπωση του εσωτερικού διακόσμου και των κατασκευαστικών και μορφολογικών λεπτομερειών των κτισμάτων.

Φάση Ι: Σκαρίφημα με τα τοπογραφικά σημεία και τα κάδρα των φωτογραφικών λήψεων
Φάση Ι: Σκαρίφημα με τα τοπογραφικά σημεία και τα κάδρα των φωτογραφικών λήψεων
Φάση ΙΙ: Φωτογράφηση υπό κλίμακα. Οι λήψεις των φωτογραφιών έγιναν μετωπικά με επάλληλες ζώνες επικάλυψης
Φάση ΙΙ: Φωτογράφηση υπό κλίμακα. Οι λήψεις των φωτογραφιών έγιναν μετωπικά με επάλληλες ζώνες επικάλυψης
Φάση ΙΙΙ: Τελικό σχέδιο που προκύπτει από το συνδυασμό των τοπογραφικών σημείων και των φωτογραφιών υπό κλίμακα
Φάση ΙΙΙ: Τελικό σχέδιο που προκύπτει από το συνδυασμό των τοπογραφικών σημείων και των φωτογραφιών υπό κλίμακα
Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε είναι ξεπερασμένο!

Αναβαθμίστε το για να δείτε σωστά την ιστοσελίδα. Αναβάθμιση τώρα

×