Οι τοιχοποιίες είναι κτισμένες με εναλλασσόμενες ζώνες ακατέργαστων λίθων και ψημένων πλίνθων (opus mixtum) με συνδετικό υλικό κονίαμα, μείγμα δηλαδή συνδετικής ύλης (ασβέστης, ποζολάνη), αδρανών υλικών (άμμος, χαλίκια) και νερού. Τα ρωμαϊκά κονιάματα αποτελούν σήμερα αντικείμενο μελέτης και έρευνας, κυρίως εξαιτίας της μεγάλης αντοχής τους, που οφείλεται στην καλή επεξεργασία του μείγματος και στο σβήσιμο του ασβέστη. Σημαντικό στοιχείο για τη μελέτη των μνημείων είναι ο εμβάτης, μονάδα μέτρησης των αναλογιών των κτιρίων και των επιμέρους τμημάτων τους. Στην περίπτωση των τοιχοποιιών μικτής κατασκευής, ως εμβάτης λαμβάνεται το ύψος της ζώνης των πλίνθων. Οι πλίνθοι είναι τετράγωνες ή ορθογώνιες διαφόρων διαστάσεων και λόγω του κόστους κατασκευής η χρήση τους περιορίζονταν στις ζώνες των τοιχοποιιών, στα θυρώματα, στους πεσσούς στους θόλους κλπ. Η κατασκευή των τοιχοποιιών καθ΄ ύψος γινόταν με τη βοήθεια ικριώματος. Στοιχεία για τη μορφή του αντλούμε από τις οπές πάκτωσης των ξύλων οι οποίες είναι ορατές και σήμερα στις επιφάνειες των τοιχοποιιών.

Oι πλίνθοι

Η μελέτη των πλίνθων, δηλαδή τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (διαστάσεις - πάχος) και τα σφραγίσματα σε συνδυασμό με τα αρχαιολογικά δεδομένα προσφέρουν σημαντικά στοιχεία για τη χρονολόγηση των μνημείων. Οι πλίνθοι φέρουν σχέδια σε διάφορα σχήματα (Χ, S κλπ.) καμωμένα με τα δάχτυλα του τεχνίτη ή ανάγλυφες σφραγίδες, συνήθως ένα γράμμα, σταυρό ή σύμπλεγμα γραμμάτων. Στην περίπτωση αυτή το κόψιμο των πλίνθων γινόταν σε καλούπι με πάτο όπου ήταν σκαλισμένο το σχέδιο.

Τα κονιάματα

Τα κονιάματα του ανακτόρου ανάλογα με το είδος της κονίας και των αδρανών που χρησιμοποιήθηκαν προσδιορίζουν τις οικοδομικές φάσεις του μνημείου και διακρίνονται σε τρεις τύπους.

1ος τύπος. Κονίαμα λευκόφαιου χρώματος. Συνδετική ύλη : ασβέστης, ποζολάνη. Αδρανή: άμμος, χαλίκια.

2ος τύπος. Κονίαμα λευκόφαιου χρώματος. Συνδετική ύλη : ασβέστης, ποζολάνη. Αδρανή: άμμος, χαλίκια, θρυμματισμένα κεραμικά.

3ος τύπος. Κονίαμα με ρόδινη χροιά. Συνδετική ύλη: ασβέστης, ποζολάνη, κεραμιδόσκονη. Αδρανή: άμμος, χαλίκια, θρυμματισμένα κεραμικά.

Ικρίωμα (σκαλωσιά).
Ικρίωμα (σκαλωσιά).
Αψίδα βασιλικής. Opus mixtum.
Αψίδα βασιλικής. Opus mixtum.
Οι πλίνθοι.
Οι πλίνθοι.
Τα κονιάματα.
Τα κονιάματα.
Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε είναι ξεπερασμένο!

Αναβαθμίστε το για να δείτε σωστά την ιστοσελίδα. Αναβάθμιση τώρα

×