Φανή Αθανασίου, Βενετία Μάλαμα, Μαρία Μίζα, Μαρία Σαραντίδου, Γαλεριανό Συγκρότημα. Μία εικονική περιήγηση, Θεσσαλονίκη 2013.

Για την πληροφόρηση των επισκεπτών εκδόθηκε το 2013 ο οδηγός του Γαλεριανού Συγκροτήματος με τίτλο Γαλεριανό Συγκρότημα. Μία εικονική περιήγηση. Ο οδηγός,
περιλαμβάνει κείμενα και τρισδιάστατες ψηφιακές αναπαραστάσεις των οικοδομημάτων του ανακτόρου, που δίνουν τη δυνατότητα στον αναγνώστη να κατανοήσει τη μορφή των κτιρίων την εποχή της λειτουργίας τους (4ος-7ος μ.Χ. αι.) και να αποκτήσει μια πληρέστερη εικόνα της ΝΑ περιοχής της αρχαίας Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε είναι ξεπερασμένο!

Αναβαθμίστε το για να δείτε σωστά την ιστοσελίδα. Αναβάθμιση τώρα

×