Η Αψιδωτή αίθουσα, όπως διαπιστώθηκε από την ανασκαφική έρευνα, θερμαινόταν με κτιστούς αγωγούς που υπήρχαν κάτω από το δάπεδο. Ειδικότερα, κάτω από το δάπεδο της αψίδας εντοπίστηκαν δύο αγωγοί, εκ των οποίων ο πρώτος ακολουθεί την περίμετρο του θεμελίου της τοιχοποιίας της, ενώ ο δεύτερος, με κατεύθυνση από βορρά προς νότο, διέρχεται περίπου από το κέντρο της αψίδας. Οι δύο αγωγοί τέμνονται στο βόρειο τμήμα της αψίδας.

Ο περιμετρικός αγωγός έχει πλάτος 0,35μ. και ύψος 0,70μ. Η μία παρειά του είναι πλινθόκτιστη, ενώ η άλλη σχηματίζεται από την εσωτερική παρειά του θεμελίου της αψίδας, που είναι κτισμένο από αργολιθοδομή. Το κατώτερο τμήμα του αγωγού, όπως διαπιστώθηκε κατά την ανασκαφική έρευνα, καλυπτόταν από στρώμα καύσης καμένου ξύλου. Ο κεντρικός αγωγός έχει πλάτος 0,44μ., ύψος 0,70μ. και οι παρειές του είναι πλινθόκτιστες, ενώ το δάπεδό του είναι κατασκευασμένο από χονδρόκοκκο ασβεστοκονίαμα. Οι καλυπτήριες πλάκες των αγωγών είναι πλίνθοι διαστάσεων 0.51x0.76x0.06μ.

Στο κέντρο περίπου του τοίχου της αψίδας βρισκόταν η εστία (praefurnium), όπου καίγονταν ξυλοκάρβουνα για την παραγωγή θερμού αέρα. Πρόκειται για ένα καμαροσκεπές άνοιγμα (στόμιο) πλάτους 0,60μ., με πλίνθινες παρειές.

Η απαγωγή του καπνού γινόταν μέσω κεραμικών κατακόρυφων αγωγών, ∙εγκιβωτισμένων σε δύο εγκοπές που κατασκευάσθηκαν μέσα στο πάχος των τοίχων∙ η μία από αυτές βρίσκεται στον νοτιοανατολικό τοίχο της αψίδας και η άλλη στον δυτικό τοίχο, στο βόρειο άκρο του χώρου Β.

Κεντρικός αγωγός θέρμανσης. Άποψη από Β.
Κεντρικός αγωγός θέρμανσης. Άποψη από Β.
Στρωματογραφική τομή στον κεντρικό αγωγό θέρμανσης.
Στρωματογραφική τομή στον κεντρικό αγωγό θέρμανσης.
Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε είναι ξεπερασμένο!

Αναβαθμίστε το για να δείτε σωστά την ιστοσελίδα. Αναβάθμιση τώρα

×