Η αψίδα εσωτερικά έχει διάμετρο 19,00μ. και σε κάτοψη σχηματίζει καμπύλη μεγαλύτερη από ημικύκλιο. Οι εσωτερικές διαστάσεις του κλίτους χωρίς την αψίδα δίνουν μία αναλογία μήκους προς πλάτος ίση με 2,2. Προσθέτοντας και την αψίδα, η σχέση πλάτους προς μήκος μεταβάλλεται σε 24/67=1/2,79=1/3, αναλογία που συναντάται σε παλαιοχριστιανικές μονόκλιτες βασιλικές του 4ου και του 5ου μ.Χ. αι.

Βασιλική, κάτοψη. Χαράξεις.
Βασιλική, κάτοψη. Χαράξεις.
Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε είναι ξεπερασμένο!

Αναβαθμίστε το για να δείτε σωστά την ιστοσελίδα. Αναβάθμιση τώρα

×