Η κατάσταση διατήρησης του ψηφιδωτού
Το ψηφιδωτό, το οποίο καλύπτει έκταση 180τ.μ., δεν διατηρούνταν σε καλή κατάσταση. Το υπόστρωμα σε πολλές περιοχές είχε υποχωρήσει, η στρώση των ψηφίδων είχε αποκολληθεί ή είχε χαλαρή πρόσφυση με το υπόστρωμα, ενώ, λόγω της απώλειας των ψηφίδων, υπήρχαν πολλά κατεστραμμένα τμήματα (κενά), κυρίως στην περίμετρο της αψίδας.


Οι εργασίες συντήρησης
Η συντήρηση του ψηφιδωτού έγινε κατά χώραν και αφορούσε:
• τη στερέωση με συμβατό κονίαμα της αποκολλημένης επιφανειακής στρώσης που φέρει τις ψηφίδες στο υπόστρωμα
• τη στερέωση με συμβατό κονίαμα των μεμονωμένων ψηφίδων στο υπόστρωμα
• την αποκατάσταση των κατεστραμμένων τμημάτων με έγχρωμα συμβατά κονιάματα ή με κονίαμα συμβατό με αυτό του υποστρώματος, ανάλογα με τη θέση.

Αποκάτασταση ψηφιδωτού δαπέδου αψίδας Βασιλικής.
Αποκάτασταση ψηφιδωτού δαπέδου αψίδας Βασιλικής.
Στερέωση ψηφίδων στο υπόστρωμα.
Στερέωση ψηφίδων στο υπόστρωμα.
Ψηφοθέτηση.
Ψηφοθέτηση.
Δείγματα εγχρωμων κονιαμάτων για τη συμπλήρωση των κενών.
Δείγματα εγχρωμων κονιαμάτων για τη συμπλήρωση των κενών.
Στοκάρισμα.
Στοκάρισμα.
Τμήμα του δαπέδου της αψίδας πριν τις εργασίες συντήρησης.
Τμήμα του δαπέδου της αψίδας πριν τις εργασίες συντήρησης.
Τμήμα του δαπέδου της αψίδας μετά τις εργασίες συντήρησης.
Τμήμα του δαπέδου της αψίδας μετά τις εργασίες συντήρησης.
Τμήμα του δαπέδου της αψίδας πριν τις εργασίες συντήρησης.
Τμήμα του δαπέδου της αψίδας πριν τις εργασίες συντήρησης.
Τμήμα του δαπέδου της αψίδας μετά τις εργασίες συντήρησης.
Τμήμα του δαπέδου της αψίδας μετά τις εργασίες συντήρησης.
Τμήμα του δαπέδου της αψίδας πριν τις εργασίες συντήρησης.
Τμήμα του δαπέδου της αψίδας πριν τις εργασίες συντήρησης.
Τμήμα του δαπέδου της αψίδας μετά τις εργασίες συντήρησης.
Τμήμα του δαπέδου της αψίδας μετά τις εργασίες συντήρησης.
Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε είναι ξεπερασμένο!

Αναβαθμίστε το για να δείτε σωστά την ιστοσελίδα. Αναβάθμιση τώρα

×