Το ψηφιδωτό δάπεδο της βόρειας στοάς αποκαλύφθηκε το 1963. Η κατάσταση διατήρησής του ήταν πολύ κακή. Από το αρχικό δάπεδο που κάλυπτε όλη τη στοά σώζονταν μόνο διάσπαρτα τμήματα. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η αποκόλληση, η συντήρησή και η επανατοποθέτησή τους σε καινούργιο υπόστρωμα.

Μετά τη λεπτομερή αποτύπωση του ψηφιδωτού ακολούθησε η σχεδίαση της γραφικής αναπαράστασης. Το ψηφιδωτό αναπτύσσεται σε τρία διάχωρα με διαφορετικά γεωμετρικά μοτίβα και κοινό πλαίσιο από πολύχρωμο ζατρίκιο τετραγώνων. Το ανατολικό διάχωρο είναι ένα ορθογώνιο με κύριο θέμα τετράγωνα, ρόμβους και τρίγωνα. Στη δυτική πλευρά του εφάπτεται ζώνη με ελλισόμενο βλαστό και κισσόφυλλα. Στο μεσαίο διάχωρο, εμφανίζονται κεντρικά τοποθετημένα τέσσερα οκτάγωνα που περιβάλλονται από εξάπλευρα μεταξύ των οποίων ελλίσονται πλοχμοί που σχηματίζουν μαιάνδρους. Όλο το θέμα πλαισιώνεται από ταινία μαιάνδρου. Στο δυτικό τμήμα το θέμα είναι ο διπλός σταυρόμορφος μαίανδρος που σαν συνεχές κόσμημα πληρεί όλο το διάχωρο. Τα διαστήματα ανάμεσα στις ταινίες των μαιάνδρων καλύπτονται από τετράγωνα και ρόμβους.

Μετά την αποκόλληση του ψηφιδωτού διενεργήθηκαν ανασκαφικές τομές για την έρευνα προγενέστερων οικοδομικών φάσεων.

Η πλήρωση των τομών για τη δημιουργία σταθερού υποστρώματος έγινε με θραυστό αμμοχάλικο που συμπυκνώθηκε άριστα.

Η κατασκευή του νέου υποστρώματος έγινε σε τρεις στρώσεις σύμφωνα με την στρωματογραφία του αρχαίου.

Μετά την επανατοποθέτηση των σωζόμενων τμημάτων του ψηφιδωτού, για την πληρέστερη κατανόηση του σχεδίου απο τον επισκέπτη, έγινε σύμφωνα με τη μελέτη της γραφικής αναπαράστασης η συμπλήρωση των γεωμετρικών μοτίβων με έγχρωμα κονιάματα, που κατά περίπτωση έχουν το κυρίαρχο χρώμα του μοτίβου σε ηπιότερο τόνο.

Πρόταση αποκατάστασης του ψηφιδωτού του βόρειου διαδρόμου
Πρόταση αποκατάστασης του ψηφιδωτού του βόρειου διαδρόμου
Κατασκευή υποστρώματος
Κατασκευή υποστρώματος
Αποκόλληση
Αποκόλληση
Ανασκαφή
Ανασκαφή
Πλήρωση ανασκαφικών τομών με θραυστό αμμοχάλικο
Πλήρωση ανασκαφικών τομών με θραυστό αμμοχάλικο
Κατασκευή αγωγού για την απομάκρυνση των ομβρίων
Κατασκευή αγωγού για την απομάκρυνση των ομβρίων
Πλήρωση αρμών διαστολής με λευκή μαστίχη
Πλήρωση αρμών διαστολής με λευκή μαστίχη
Επανατοποθέτηση ψηφιδωτού
Επανατοποθέτηση ψηφιδωτού
Υλοποίηση του σχεδίου
Υλοποίηση του σχεδίου
Τοποθέτηση μεταλλότυπων και συμπλήρωση με έγχρωμα κονιάματα
Τοποθέτηση μεταλλότυπων και συμπλήρωση με έγχρωμα κονιάματα
Ψηφοθέτηση
Ψηφοθέτηση
Λεπτομέρεια δαπέδου μετά την αποκατάσταση
Λεπτομέρεια δαπέδου μετά την αποκατάσταση
Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε είναι ξεπερασμένο!

Αναβαθμίστε το για να δείτε σωστά την ιστοσελίδα. Αναβάθμιση τώρα

×