Αποτύπωση

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη σχεδίαση των δαπέδων ήταν o συνδυασμός της τοπογραφικής και φωτογραφικής αποτύπωσης. Η επιφάνεια του δαπέδου διαιρέθηκε σε ορθογώνια, τα οποία φωτογραφήθηκαν ένα προς ένα. Για τη φωτογράφηση χρησιμοποιήθηκε μεταλλική κατασκευή πάνω στην οποία στερεώθηκε η φωτογραφική μηχανή. Με αυτόν τον τρόπο η λήψη των φωτογραφιών έγινε κάθετα προς την επιφάνεια του δαπέδου και πάντοτε από την ίδια απόσταση. Οι φωτογραφίες τυπώθηκαν στην κλίμακα σχεδίασης του ψηφιδωτού (1:25) και το τελικό σχέδιο προέκυψε από το συνδυασμό των τοπογραφικών σημείων και των φωτογραφιών υπό κλίμακα.

Γραφική Αναπαράσταση

Από τα σχέδια της γραφικής αναπαράστασης των ψηφιδωτών που βασίσθηκαν στην λεπτομερή αποτύπωση των σωζόμενων τμημάτων προκύπτει ότι οι γεωμετρικές συνθέσεις των ψηφιδωτών δαπέδων είναι αυτοτελείς και χαρακτηρίζονται από χρωματική αρμονία και προσεκτική επιλογή των διακοσμητικών θεμάτων.

Opus segmentatum. Γραφική Αναπαράσταση

Στον 5ο αι. μ.Χ. το δάπεδο της δυτικής και νότιας στοάς, από τη μαρμάρινη κλίμακα ως τη βορειοδυτική πύλη, επιστρώθηκε με νέο δάπεδο. Μαρμάρινες πλάκες καλύπτουν την κεντρική ζώνη και πλαισιώνονται από μαρμαροθετήματα που σχηματίζουν απλά γεωμετρικά μοτίβα.

Κατάσταση διατήρησης

Η κακή κατάσταση διατήρησης των ψηφιδωτών, ήδη από την εποχή της ανασκαφής (1962-1963), επιδεινώθηκε λόγω της έκθεσής τους στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Τα σημαντικότερα προβλήματα ήταν : η ρηγμάτωση και η καθίζηση του υποστρώματος, που προκλήθηκε από την κατάρρευση του μνημείου και λόγω της σύστασης του εδάφους, η αποσάρθρωση του συνδετικού κονιάματος καθώς και η απολέπιση, η αποκόλληση και η βιολογική αλλοίωση των ψηφίδων. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών αποφασίστηκε η αποκόλληση των ψηφιδωτών και η επανατοποθέτησή τους σε νέο υπόστρωμα.

Φωτογράφιση του ψηφιδωτού
Φωτογράφιση του ψηφιδωτού
Αποτύπωση. 1. Τα κάδρα των φωτογραφικών λήψεων 2. Σύνθεση φωτογραφιών υπό κλίμακα 3. Τελικό σχέδιο
Αποτύπωση. 1. Τα κάδρα των φωτογραφικών λήψεων 2. Σύνθεση φωτογραφιών υπό κλίμακα 3. Τελικό σχέδιο
Ψηφιδωτά. Γραφική Αναπαράσταση
Ψηφιδωτά. Γραφική Αναπαράσταση
Opus segmentatum. Γραφική Αναπαράσταση
Opus segmentatum. Γραφική Αναπαράσταση
Κατάσταση διατήρησης
Κατάσταση διατήρησης
Αποκόλληση ψηφίδων
Αποκόλληση ψηφίδων
Απολέπιση ψηφίδων
Απολέπιση ψηφίδων
Αποσάρθρωση συνδετικού κονιάματος
Αποσάρθρωση συνδετικού κονιάματος
Καθίζηση υποστρώματος
Καθίζηση υποστρώματος
Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε είναι ξεπερασμένο!

Αναβαθμίστε το για να δείτε σωστά την ιστοσελίδα. Αναβάθμιση τώρα

×