εύριπος, (spina) : Ο στίβος κατά µήκος χωριζόταν, από έναν χαµηλό τοίχο (εύριπος, spina), γύρω από τον οποίο έτρεχαν τα άρματα, σε δύο τµήµατα. Το όριο στροφής των αρμάτων οριζότανε από τα καμπύλα άκρα του εύριπου ο οποίος ήταν διακοσµηµένος µε αγάλµατα, όπως επιβεβαιώνεται από επιγραφή του 4ου αι. μ.Χ., που βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε είναι ξεπερασμένο!

Αναβαθμίστε το για να δείτε σωστά την ιστοσελίδα. Αναβάθμιση τώρα

×