Οι τοίχοι του κτιρίου ήταν επενδεδυμένοι με μάρμαρα. Από την επένδυση των τοίχων σώζονται θραύσματα πλακών, κυρίως στη βάση των τοίχων, κονιάματα υποστρώματος (με ή χωρίς ίχνη πλακών) καθώς και μεταλλικά άγκυστρα για τη στερέωση των πλακών. Από τη μελέτη των ευρημάτων αντλήθηκαν πολλές πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές τοποθέτησης των πλακών και με το σχέδιο της ορθομαρμάρωσης.

Οι πλάκες της ορθομαρμάρωσης

Τα θραύσματα των μαρμάρινων πλακών που βρέθηκαν κατά χώραν δείχνουν ότι για την επένδυση των τοίχων χρησιμοποιήθηκαν λευκά και έγχρωμα μάρμαρα, όπως καρύστιος και θεσσαλικός λίθος. Οι πλάκες δεν έχουν παντού τις ίδιες διαστάσεις και το πάχος τους κυμαίνεται από 1-3εκ.

Το σχέδιο της ορθομαρμάρωσης

Το σχέδιο της ορθομαρμάρωσης έγινε μετά την λεπτομερή αποτύπωση των άγκυστρων, του κονιάματος του υποστρώματος, των θραυσμάτων των μαρμάρινων πλακών, καθώς και των αποτυπωμάτων τους, που διασώθηκαν κυρίως στα κατώτερα τμήματα των τοιχοποιιών. Το σχέδιο παρουσιάζει ομοιογένεια και υπακούει σε έναν ενιαίο σχεδιασμό, σύμφωνα με τον οποίο πλάκες διαφόρων μεγεθών σχηματίζουν επάλληλες οριζόντιες ζώνες.

Κύρια αίθουσα (χώρος Β). Αναπαράσταση, άποψη από Β.
Κύρια αίθουσα (χώρος Β). Αναπαράσταση, άποψη από Β.
Ανατολικός τοίχος του χώρου Β. Κονίαμα και πλάκες ορθομαρμάρωσης.
Ανατολικός τοίχος του χώρου Β. Κονίαμα και πλάκες ορθομαρμάρωσης.
Δυτικός και ανατολικός τοίχος του προθαλάμου. Αποτύπωση των σωζόμενων στοιχείων της ορθμαρμάρωσης και γραφική αναπαράσταση της μορφής της.
Δυτικός και ανατολικός τοίχος του προθαλάμου. Αποτύπωση των σωζόμενων στοιχείων της ορθμαρμάρωσης και γραφική αναπαράσταση της μορφής της.
Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε είναι ξεπερασμένο!

Αναβαθμίστε το για να δείτε σωστά την ιστοσελίδα. Αναβάθμιση τώρα

×