Οι τοίχοι του Οκταγώνου ήταν επενδεδυµένοι µε έγχρωµες µαρµάρινες πλάκες και διάχωρα διακοσµηµένα µε την τεχνική opus sectile.

Το δάπεδο της αίθουσας ήταν κατασκευασµένο από έγχρωµα και λευκά µάρµαρα που δηµιουργούσαν, µε τις χρωµατικές τους αντιθέσεις, απλά γεωµετρικά µοτίβα. Στο νότιο τµήµα του δαπέδου, µπροστά από την είσοδο που οδηγούσε στον προθάλαµο, ήταν εντεθειµένα τέσσερα διαφορετικά διακοσµητικά µοτίβα (εµβλήµατα) κατασκευασµένα από έγχρωµα µάρµαρα, που εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Για την κατασκευή του δαπέδου χρησιµοποιήθηκαν διάφορα είδη µαρµάρων από λατοµεία της Ελλάδας και της Αιγύπτου.

Οκτάγωνο, το μαρμάρινο δάπεδο. Αναπαράσταση.
Οκτάγωνο, το μαρμάρινο δάπεδο. Αναπαράσταση.
Οκτάγωνο. Μαρμάρινο δάπεδο, έμβλημα.
Οκτάγωνο. Μαρμάρινο δάπεδο, έμβλημα.
Οκτάγωνο. Μαρμάρινο δάπεδο, έμβλημα.
Οκτάγωνο. Μαρμάρινο δάπεδο, έμβλημα.
Οκτάγωνο. Μαρμάρινο δάπεδο, έμβλημα.
Οκτάγωνο. Μαρμάρινο δάπεδο, έμβλημα.
Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε είναι ξεπερασμένο!

Αναβαθμίστε το για να δείτε σωστά την ιστοσελίδα. Αναβάθμιση τώρα

×