Οι εξωτερικές πλευρές (όψεις) του οκταγώνου προκύπτουν από την τομή των πλευρών δύο ίσων τετραγώνων (Τ) με πλευρά (α) ίση με 100 πόδια (32,50μ.) και διαγώνιο μήκους α = 141.421 πόδια (45,96μ.).

Οι εσωτερικές πλευρές του Οκταγώνου, και κατά συνέπεια το πάχος γ των τοίχων του, προκύπτουν από την τομή των πλευρών δύο ίσων τετραγώνων, οι κορυφές των οποίων βρίσκονται στο μέσον των πλευρών των δύο αρχικών τετραγώνων Τ. Σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή, το εσωτερικό οκταγωνικό σχήμα που προκύπτει, εγγράφεται σε κύκλο ακτίνας R = 12,5μ. (38 πόδια), στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονται τα κέντρα χάραξης των κογχών, οι οποίες έχουν ακτίνα r = 8 πόδια. Η ακτίνα των κογχών r συνδέεται με το πάχος των τοίχων γ με τη σχέση γ=2r.

Το μέγιστο πλάτος των κογχών β προκύπτει από την τομή του εσωτερικού Οκταγώνου με κύκλο ακτίνας R', η οποία ισούται με το ¼ περίπου της διαγωνίου του αρχικού τετραγώνου Τ. Το μέγιστο πλάτος β των κογχών συνδέεται με την ακτίνα του κύκλου στον οποίο εγγράφεται το εσωτερικό οκτάγωνο με τη σχέση: β= 1/2 R = 19π

Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε είναι ξεπερασμένο!

Αναβαθμίστε το για να δείτε σωστά την ιστοσελίδα. Αναβάθμιση τώρα

×