Το δάπεδο του Οκταγώνου ήταν κατασκευασμένο από μεγάλες έγχρωμες μαρμάρινες πλάκες και πλακίδια, που οργανώνονται σε διάχωρα συμμετρικά κατανεμημένα ως προς έναν κεντρικό άξονα. Ανήκει στην κατηγορία των δαπέδων που είναι κατασκευασμένα με την τεχνική opus sectile (μαρμαροθέτημα), συνδυάζοντας χαρακτηριστικά από τους τύπους opus sectile μεγάλου εμβάτη, opus sectile μεσαίου τετραγωνικού εμβάτη με απλά μοτίβα και opus sectile μικρού εμβάτη γεωμετρικού τύπου με απλά στοιχεία, όπως αυτοί περιγράφονται από τον ιταλό μελετητή F. Guidobaldi για τα δάπεδα της ίδιας ιστορικής περιόδου στην περιοχή της Ρώμης.

Από τη μαρμάρινη επίστρωση, η οποία κατά την αρχαιότητα κάλυπτε έκταση 700τ.μ, σώζονται αποσπασματικά 250τ.μ., που διατηρούνται κυρίως στο βορειοανατολικό τμήμα του κτιρίου, το οποίο σώζεται σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το δυτικό. Τμήματα του δαπέδου διατηρούνται επίσης εντός των κογχών και μπροστά από αυτές, ενώ στο κεντρικό τμήμα διατηρείται μόνο το κονίαμα του υποστρώματος.

Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε είναι ξεπερασμένο!

Αναβαθμίστε το για να δείτε σωστά την ιστοσελίδα. Αναβάθμιση τώρα

×